DELA

Arbetslöshetsgraden högst bland ungdomar

Den öppna arbetslöshetsgraden på Åland var i juli 2,7 procent. Ungdomar under 25 år var hårdast drabbade, i den gruppen uppgick arbetslöshetsgraden till 5,4 procent, 1,9 procentenheter högre än i juli ifjol.
Statistiken från Åsub visar också att arbetslösheten för de 55 år fyllda uppgick till 2,3 procent vilket är 0,3 procentenheter högre än i juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa har ökat med 21 personer till 70 jämfört med juli ifjol. Arbetslöshetsgraden var 0,1 procentenheter högre för männen än för kvinnorna och jämför man regionerna ser man att arbetslösheten ökar på landsbygden och i Mariehamn medan den minskar i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden högst i Eckerö med 3,7 procent och lägst i Kumlinge med 0,6 procent.

740 söker jobb
Antalet lediga platser var i juli 153 stycken vilket är 5 platser fler än situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 40,9 procent i juli i år, vilket är 16,5 procentenheter lägre än i juli ifjol. Det totala antalet arbetssökande (där även andra än arbetslösa räknas) uppgick till 740 personer i slutet av juli, 142 personer fler än ett år tidigare.
I juli tillsattes 88 lediga platser, vilket är 158 stycken färre än under juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service.

MALIN LUNDBERG