DELA

Arbetslösheten nu uppe i tre procent

Arbetslösheten på Åland fortsätter stiga.
Samtidigt går det att se några ljusglimtar på arbetsmarknaden. Och snart väntas stora pensionskullar.
Under våren var det i huvudsak män som drabbades av lågkonjunkturen. Under sommaren ökade jämvikten mellan antalet arbetslösa män och kvinnor för att nu vara i princip lika stor.
– Det kan bero på att fler kvinnor kom ut ur utbildningen i våras. Nu väger det jämnt, säger Casper Wrede, chef på arbetsförmedlingen.
Antalet öppet arbetslösa låg i augusti på 397 personer – att jämföra med 266 personer vid samma tidpunkt i fjol.


Släpar efter
Tendensen från i våras är oförändrad, med stigande arbetslöshet som nu är uppe i tre procent.
Då Åland alltid släpar lite efter, ser vi följderna något senare här än i fasta Finland och i Sverige, säger Wrede.
– Det har att göra med att vi har mer service och inte så mycket tillverkningsindustri vilket är det som drabbas hårdast i en lågkonjuktur.


Finanskrisen mattas av
En besvärlig situation på arbetsmarknaden nästa år är att vänta.
– Men det är omöjligt prognostisera, kastena är så stora. Fast det kommer en vändning så småningom då finanskrisen börjar mattas av. Vad arbetsmarknaden beträffar väntar de positiva effekterna något på sig, säger Wrede.


Ljusglimtar
Vilka som har det tuffast på arbetsmarknaden är inget nytt. När företag permitterar, har anställningsstopp eller snålar in på antalet vikarier är det ungdomarna som drabbas hårdast. Men några ljusglimtar går att spåra.
Antalet vakanser kommer öka – kanske till och med dramatiskt – i takt med att fler 40-talister går i pension.
– Många på arbetsmarknaden är i sina sista år nu. Stora pensionkullar är att vänta framöver.


Permitteringar
I augusti var åtta personer permitterade på Åland. Alla företag som permitterar folk måste meddela Ams först. I nuläget har de inte fått några fler sådana meddelanden.
– Om antalet kommer öka i höst är omöjligt att säga, men det kommer inte att ske så stora permitteringar som Optinova hade i början på året.
I början på året permitterades 58 personer från Optinova, som i dagsläget meddelar en positiv utveckling.
– Det ser bra ut. Vi har inga permitterade och inte några på kommande, säger personalchef Per Lycke.


Hälften permitterades
Ab Skogen, som permitterade alla fem sågverksarbetare och en anställd i renseriet under februari och mars, ser också en vändning.
– Det var inte en bra situation då så det är bättre än tidigare. Vi var långt nere men på väg uppåt, säger vd Joakim Blom.
Just nu har företaget endast en person permitterad. Personen, som har anställning på inköpsavdelningen för Ålands skogsförbund, har varit permitterad sedan i somras då det inte varit någon verksamhet i skogarna på grund av de låga priserna under sommarmånaderna.
Företaget ser relativt ljust på resterande delen av året.
– Problemen nu är att se till att få in timmer så vi har något att såga. Lyckas vi med det tror jag avsättningen blir bättre än befarat.


Räknar hålla arbetsstyrkan
Vd Christer Lindholm på Allbygg svarar också nej på frågan om några permitteringar är på kommande. Bo Sjöblom, vd för plastindustriföretaget Colorant Chromatics som i våras permitterade två personer, ser positivt, om än försiktigt, på företagets närmaste framtid.
– En person är återanställd för en månad sedan vilket är tidigare än förväntat. Vi är fortfarande nere i en konjunkturnedgång som är ganska djup, men vi hoppas arbetsmarknaden ska svänga. Vi räknar med att hålla arbetsstyrkan vi har framåt hösten, säger han.

CECILIA LINDVALL