DELA

Arbetslösheten fortsätter stiga

Den öppna arbetslösheten på Åland stiger och den negativa trenden ser ut att fortsätta.
– Arbetslösheten är 50 procent större än förra året, säger Casper Wrede.
Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, släppte i onsdags siffrorna för arbetslöshetssituationen för november månad. Det är en dyster läsning, den öppna arbetslöshetsgraden uppgår till 3,4 procent vilket är hela 1,3 procentenheter högre än samma månad förra året.
– Ökningen är i alla fall inte lika stor i november som i oktober. Men ofta tar det ett skutt i oktober om man ser till tidigare års utveckling, säger Casper Wrede, chef på arbetsförmedlingen.
Den totala graden av arbetslöshet, vilket inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, uppgår till 3,7 procent med 0,6 procentenheter fler män än kvinnor.
I Åsubs rapport noteras vidare att ungdomsarbetslösheten stiger snabbt och ligger nu på 9,6 procent för personer under 25 år. Det är en ökning med 4,8 procentenheter från november 2008. Siffrorna har stigit även för personer som fyllt 55 år och är nu 2,9 procent medan antalet långtidsarbetslösa ökade med 21 personer till 75 stycken vilket utgör 0,5 procent av arbetskraften.
Vad rekommenderar ni de arbetssökande i dessa tider?
– Att aktivt söka de jobb som finns och inte ge upp hoppet.

Få lediga platser
Bland de unga arbetslösa är de flesta kring 20 år och relativt nyutexaminerade från gymnasialstadiet.
– De som gick ut någonstans i våras har mött en tuff marknad i synnerhet om de är utan yrkesutbildning. De som ska studera vidare men först tänkt ta ett sabbatsår kanske ändrar sig och studerar vidare. För de som är färdiga är läget lite annorlunda. De konkurrerar med äldre och erfarna som också kanske mist sitt jobb. Det slår alltid hårdare på de unga, de med minst meriter, säger Casper Wrede.
Antalet lediga platser har dessutom minskat kraftigt. I november fanns bara 68 lediga tjänster, de flesta inom vården, vilket är 108 platser färre jämfört med för ett år sedan. Så få lediga platser har inte redovisats en enda gång sedan flera år tillbaka.
– Vi ser en markant nedgång och det var just den minskningen som vi först lade märke till för ett år sedan. Det var det första som hände och som gav en indikation på att det skulle bli fortsatt tufft, säger Wrede.

Samhällsproblem
I ett led i lågkonjunkturen har många företag valt att permittera eller säga upp folk, men också sparat genom ”naturliga avgångar” så som pensioner. Problemet är att man istället inte nyanställer.
– Det blir ett samhällsekonomiskt problem när arbetskraften ska försörja pensionärerna, samtidigt som få nyanställningar görs. Välfärdssystemets försörjning hotas av detta. Arbetskraften borde växa i samma takt som folk pensioneras, annars fungerar det inte i det långa loppet, säger Casper Wrede.
Trycket är stort då det inte bara arbetslösa som vänder sig till Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten.
– Vi hinner inte lika bra med nu, arbetslösheten är 50 procent större än förra året. Även icke-arbetslösa registrerar sig som arbetssökande. Det kan bero på att de är oroliga för sitt jobb, om de inte blivit varslade ännu kan de oroa sig för att bli det, säger Wrede.
Ser ni någon ljusning?
– Vi på Åland har en säsongsbetonad marknad, så det är alltid mörkast på vintern så att säga. Men vi ser ingen omedelbar ljusning, hela 2010 kommer det att råda ett svårt sysselsättningsläge i hela världen.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax