DELA

Arbetslösa erbjuds mer aktiviteter

En aktivare och mer meningsfull arbetslöshet, det är hoppas landskapsregeringens arbetsgrupp att förslagen i en ny slutrapport ska leda till.

I dag presenterade en arbetsgrupp som gått igenom lagstiftningen om arbetsmarknadspolitik sin slutrapport på en presskonferens.
Enligt arbetsgruppens ordförande Linnea Johansson ger man nu en palett med åtgärder åt Ams så att myndigheten i framtiden kan erbjuda arbetslösa på Åland en bättre service och fler åtgärder.
– Många åtgärder är kopplade till utbildning. Vi föreslår till exempel att arbetssökande kan få möjlighet att pröva på en utbildning innan de söker till den reguljära utbildningen, och att de får göra det med bibehållen arbetslöshetsförmån. Det blir också möjligt för äldre arbetslösa att studera med bibehållen arbetslöshetsförmån, till exempel för att slutföra en utbildning som man påbörjat tidigare. Det finns också en möjlighet att få en yrkesinriktad utbildning som en sysselsättningsåtgärd. Sammantaget är det en aktivare arbetslöshet som erbjuds med de här förslagen.

Välkommen förändring
Casper Wrede
, chef på Ams, tror att möjligheten för vuxna att söka in till och delta i vilken utbildning som helst med bibehållet arbetslöshetsunderstöd blir uppskattat.
– Det blir en välkommen förändring eftersom studiestödet som är det man haft rätt till tidigare i många fall är lägre än arbetslöshetsunderstödet.
Läs mer i onsdagens Nya Åland.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax