DELA

Arbetskraft söks nu till Märkets fyr

Vi söker nu talkoarbetare till Märket från omkring påsken till slutet av oktober. Det skriver styrelsen för Finlands fyrsällskap.
Sänd dina uppgifter och önskeveckor som ansökan (placera juli först på andra plats, eftersom den är vanligen överbokad, de andra månaderna i stället underbokade) till: market@majakkaseura.fi.
Turerna under för- och slutperioderna omfattar 2–3 veckor, sommarens turer från 7 till 10 dagar.
Denna sommar saknar vi speciellt personer att tillreda mat, turistguider, hantlangare och speciellt personer med erfarenhet från byggnadsarbete. Företräde ges åt personer som har deltagit vid uppförande av egnahemshus.
Båtresa till Ålands sponsras troligen. 50 euros avgift för mat och båtresa till Märket, returneras ej i avbokningen.
Lördagen den 29 januari hölls det i Tavastehus ett planeringsmöte angående renoveringen av Märket inkommande sommar. I mötet deltog nämnare 30 personer. (ka-f)