DELA

Arbetsintervjuer på gång för ortopedin

– Vi har flera på kommande för intervju, så det finns kanske ett ljus i tunneln, säger ÅHS förvaltningschef Tom Axberg.
På ÅHS styrelsemöte i fredags diskuterades vidtagna åtgärder och eventuella lösningar för den problematiska personalsituationen på centralsjukhusets kirurgiska enhet ortopedin, där man i dagsläget står utan läkare.
Ledningen för ÅHS konstaterar att man ser allvarligt på läget, som leder till längre köer och eventuella dyra temporära lösningar.

Olika vägar
Chefläkare Peter Rask har de senaste veckorna aktivt arbetat med olika vägar till en lösning på situationen. Bland annat möjligheten att ge ledningen för ÅHS rättighet att erbjuda särskilda lönetillägg vid rekrytering inom de områden där läkarbristen är stor.
Och nyttjande av rekryteringsfirma för att nå specialister ”från mer avlägsna områden”. Samt kontakt med Norrtälje sjukhus för att få hjälp med flera kortvariga lösningar.
Något direkt beslut togs inte på styrelsemötet i fredags, men enligt förvaltningschef Tom Axberg har mycket gjorts för att nå en lösning och det finns personer som ska ska intervjuas för tjänsterna på ortopedin.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax