DELA

Arbetsintensiv period för LR

Det råder en stor arbetsvilja och -kapacitet i landskapsregeringen, säger lantrådet Viveka Eriksson (Lib).
– Men jag önskar att dygnet hade fler timmar.
Det är en intensiv period för ministrarna. Besluten i årets budget ska verkställas. Det handlar om obekväma inbesparingar som i många fall leder till protester. Inom kort inleds dessutom arbetet med nästa års budgetförslag.
Flera nya lagförslag är på kommande, bland annat den nya barnomsorgslagen som snart lämnas till lagtinget och gymnasiereformen som gick ut på remiss förra veckan. Landskapets revision ses över liksom valsystemet. Ett EU-meddelande ska vara klart i mars då lagtinget återvänder efter sitt uppehåll.
– Och vi har ett skattemeddelande på gång, säger Viveka Eriksson.

Större press
Inbesparingarna motsvarande två veckors lön för all personal gäller också landskapsregeringens ledamöter. Man kommer att försöka sprida ut de lediga dagarna så gott det går.
– Men vi kommer alltid att finnas tillhands.
Att färre personer är på jobb inom förvaltningen kommer att märkas och kräver en – om möjligt – ökad effektivitet.
– Vi jobbar ju med mindre resurser.

Inplanerade möten
Inom kort kommer lantrådet att träffa Ålandsminister Astrid Thors (SFP). Frågor kring gränsbevakningen, svenska språket, EU-inflytande och snus står på agendan. Viveka Eriksson kommer också att resa till Bryssel i slutet av februari, bland annat för att möta tillträdande ekonomikommissionären Olli Rehn (C).
Finansminister Mats Perämaa (Lib) och Finlands näringsminister Mauri Pekkarinen (C) har ett möte inplanerat nästa vecka. Ministrarna kommer att diskutera den planerade elkabeln till riket samt arbetet med att få Åland med i det riksomfattande systemet med inmatningstariffer för vindkraft.

Lyfter snusfrågan
Som Nyan berättat fortsätter Sveriges handelsminister Ewa Björling (M) driva frågan att EU:s exportförbud av snus ska slopas. Björling har bjudit in Mats Perämaa till ett seminarium där han kommer att berätta om Ålands situation.
– Jag ska tala om hur snusförbudet har påverkat de åländska kommunerna ekonomiskt, säger han.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax