DELA

Arbetsgrupp ska ge Åland mer pengar

Finansministeriet har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska se över beräkningssättet för klumpsumman.
Med det nuvarande systemet går Åland miste om cirka åtta miljoner euro om året.
Gruppen som ska se över avräkningsbeloppet, den så kallade klumpsumman, börjar sitt arbete den första augusti. Landskapsregeringen hoppas på att resultatet ska bli ett för Åland mer gynnsamt sätt att räkna ut hur mycket av de inbetalda skattepengarna som kommer tillbaka till landskapet och utgör landskapsregeringens budget.
Ordförande i gruppen är statssekreterare Tuire Santamäki-Vuori och från Åland deltar finanschef Dan E. Eriksson och budgetplanerare Robert Lindblom. Från riket deltar också budgetråd Petri Syrjänen och gruppens sekreterare Kati Jussila.
Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag senast vid årsskiftet.

Åtta miljoner varje år
Finansminister Roger Nordlund (C) säger att Åland har med det nuvarande systemet gått miste om cirka åtta miljoner euro varje år från 1992 till 2009. Han vill dock inte säga hur stora summor den kommande ändringen kan handla om.
– Det är fel att spekulera. Nu när finansministeriet tagit sig an frågan på ett seriöst sätt ska vi låta dem göra sitt jobb.
Lantrådet Camilla Gunell (S) anser att klumpsumman ska baseras på beräkningar, inte förhandlingar som det är i dag.
– Vi vill leva på våra skattemedel och få tillbaka det Åland har betalat in, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni