DELA

Arbetsgivarna positiva till pappaledighet

Så här förhåller sig några av de största arbetsgivarna till pappaledighet.
Paf
Löneräknare Camilla Karlsson reder ut hur pappor hanteras på Paf.
Hur vanligt är det att pappor är pappalediga på företaget?
– De allra flesta tar ut de tre veckorna som är tillåtna kring barnets födsel. Pappamånaden utnyttjas, men inte i lika stor utsträckning. Det är sällan en pappa tar ut vårdledighet, det har hänt någon enstaka gång bara.
Vilken inställning har Paf till pappaledighet/föräldraledighet?
– Paf har valt att betala lön under pappaledigheten som en extra morot. Mammorna får lön under de tre första månaderna av moderskapsledigheten.
Hur går Paf papporna till mötes, med tanke på till exempel vikarier?
– De flesta får ta ut sin pappaledighet från den dag barnet föds, så där kan man nog säga att vi är tillmötesgående. Vissa väljer att anpassa sin ledighet så att det fungerar med arbetssituationen.

Ålandsbanken
Marie Löfström jobbar på personalavdelningen på Ålandsbanken.
Hur vanligt är det att pappor är pappalediga på företaget?
– Åtminstone inom dotterbolaget inom Crosskey har många varit lediga. Alla pappor är åtminstone de tre veckorna i början lediga. Vi har märkt att det också blivit vanligare att föräldrarna delar på vårdledigheten, det är nu betydligt vanligare än för några år sedan.
Vilken inställning har Ålandsbanken till pappaledighet/föräldraledighet?
– Jättepositiv. Vi bekostar två veckor av pappaledigheten till de anställda med full lön. Vi tycker det är viktigt att papporna tar ut sin ledighet.
Hur går Ålandsbanken papporna till mötes, med tanke på till exempel vikarier?
– Det beror på vilken tjänst de har och hur lång tiden är som de skall vara borta. Kortare tider är det gruppen som ser till att jobbet sköts, är någon borta längre så tar vi förstås in en vikarie eller ordnar på annat sätt

Landskapet
Sara Karlman, avtalschef på landskapet, reder ut begreppen som gäller för landskapets anställda.
Hur vanligt är det att pappor är pappalediga?
– Så gott som alla tar ut de tre veckorna kring förlossningen. Det har också blivit allt vanligare att papporna också tar ut de två sista veckorna av föräldraledigheten så att de får de två extra veckorna. Längre ledigheter som flera månader, är däremot ovanligt. Det handlar bara om ett par-tre pappor per år.
Vilken inställning har landskapet som arbetsgivare till pappaledighet/föräldraledighet?
– Vi vill uppmuntra papporna att vara hemma, vi vill förstås vara en så jämställd arbetsplats som möjligt. Från vår sida är det aldrig ett problem då någon vill ta ut sin pappa- eller föräldraledighet. Det här är ju en rättighet man har, så alla som vill ha ledigt får det. Vi har inställningen att det är bra att papporna är lediga, men sen är det upp till den enskilda familjen eller pappan att bestämma om och hur länge. Hos oss har det aldrig hänt att någon fått avslag.
Hur går arbetsplatsen papporna till mötes, med tanke på till exempel vikarier?
– Om någon vill ha en ledighet får vi ordna det på något sätt. Det skall inte bero på huruvida man kan skaffa en vikarie om man kan vara föräldraledig.

Viking Line
Tuomas Nylund är kommunikationsdirektör på Viking Line.
Hur vanligt är det att pappor är pappalediga?
– Nu för tiden är det ganska vanligt.
Vilken inställning har Viking Line som arbetsgivare till pappaledighet/föräldraledighet?
– Viking Lines inställning är enbart positiv. Dessutom är det ju en lagstadgad rättighet de anställda har och arbetsgivarens skyldighet.
Hur går arbetsplatsen papporna till mötes, med tanke på till exempel vikarier?
– Vikarier beror på från fall till fall. Om det behövs vikarier tas sådana in, annars omorganiserar man och får möjlighet med lite rotation i arbetslaget också. Det här handlar ju om relativt korta perioder, det är annat med kvinnorna som är borta länge.

karin.erlandsson@nyan.ax