DELA

Arbetet stoppat på Skarven

Allt arbete för att få Skarven i skick har stoppats av landskapsregeringen.
Tekniska inspektören Göran Holmberg är mäkta förgrymmad – men förbjöds i dag av sin chef Niklas Karlman att ordna presskonferens för att lufta sitt missnöje.
Nya Åland berättade i dagens tidning om konsultbyrån ASCE:s färska utredning som visar att Skarven bland annat har en slagsida på 4,2 grader babord och att antalet dödviktton är 299 i stället för beställda 350. Trafikminister Veronica Thörnroos (C) sa att landskapsregeringen inte har fått vad man beställde och att hon har vänt sig till Viking Lines tekniska avdelning för att få ett oberoende utlåtande. Det var också hon som fattade beslutet om ASCE:s utredning.
Dessutom finns det andra skavanker, till exempel att bogporten inte är helt i linje.


”Presskonferens”
Därför kallade Göran Holmberg i dag på eftermiddagen till det som han benämnde ”en presskonferens” för att han och befälhavaren Rolf Danielsson, som befunnit sig på varvet i Klaipeda i princip hela tiden sedan den 13 augusti och till dess Skarven kom till Åland för ett par veckor sedan, skulle få svara på kritiken om fartygets skick och på det som de ser som styrning uppifrån.
Vi bjuds in i den lilla mässen där manskapet samlats tillsammans med Holmberg och Danielsson som berättar att allt arbete för att få Skarven i trafikdugligt skick avbröts på torsdagseftermiddagen av landskapsregeringen.
– Arbetet med att förstärka bogvisiret pågick och var nästan klart. Vi hade kommit överens med inspektören från Lloyds klassningssällskap att han skulle komma hit i dag, och han var här tre timmar men fick åka tillbaka till Åbo igen med oförrättat ärende, berättar Göran Holmberg.


Skulle kasta loss
Enligt honom återstod bara två timmars arbete innan bogvisiret skulle ha varit provisoriskt reparerat. Efter det, och efter klassningen, skulle Skarven ha stävat mot Föglö någon gång under dagen för att testa färjfästena i Svinö och Degerby.
– Vi har full besättning ombord. Det kostar ju mycket pengar. Nu kan vi inte annat än vänta.
”Vi är alla ganska sura”, berättar Holmberg.
– Vi håller inte alls med det som stod i ASCE:s rapport så som det presenterades i tidningarna. Själva har vi inte sett den.


”Ingen slagsida”
Holmberg och Danielsson protesterar mot slutsatserna i rapporten.
– Vi har ingen slagsida. Sådant korrigerar man ju med bunker och last. Det här är ett helt normalt fartyg, inget märkligt alls.
Förresten så är inget fartyg helt plant i vattnet, hävdar de.
– Se på Töftöfärjan till exempel, som har styrhytten på ena sidan. Det kompenserar man genom att ha fast ballast på den andra.
Och hur var det med skillnaden i dödvikt?
Också fel, säger de.
– Båten är planerad för 225 ton last på bildäck. Det kan vi lasta när som helst.


Blandat sig i
De förstår inte heller trafikministerns inblandning.
– Vi har ju en klar linje mellan oss och politikerna. Vi försöker sköta den operativa delen. Varför tror politikerna inte på oss? Vi har ingen orsak att undanhålla någon någonting, och det handlar inte om några stora saker. Det verkar som om dom försöker skada vårt projekt.
De muttrar över de kontakter som tagits med Viking Line.
– Ska ministern ha hit sin man, som är befälhavare på Vikings fartyg, att komma hit och titta?
Holmberg önskar att politiker och överordnade tjänstemän skulle tillämpa en ”följsam linje”.
– Alla berörda måste ju få säga sitt, säger han och avser trafikchef Niklas Karlmans order om att ingen presskonferens får ges ombord på Skarven.


Stoppades
Holmberg väljer därför att kalla det för en intervju. Men intervjun stoppas när Karlman kommer ombord och beordrar Holmberg till enskilt samtal.
– Får jag snacka med dig nu bums, säger han.
Efter ett kort samtal i en hytt, med dörren stängd, kommer Karlman tillbaka och meddelar följande:
– Landskapsregeringen kallar till presskonferens nästa vecka så fort som möjligt.
Varför inte nu?
– Vi upplever att det bör vara en gemensam pressinformation. Jag kan inte förbjuda någon att uttala sig. jag säger bara att presskonferensen nu är avbruten.


Måste få klara papper
Varför avbröts jobben ombord på Skarven?
– Landskapsregeringen behöver säkerställa sina rättigheter gentemot varvet. Landskapsregeringen upplevde att vi inte hade kontrollen och därför avbröts arbetet. För att landskapsregeringen ska få ersättning för kostnaderna måste vi ha varvets godkännande och få klara papper på att varvet tar på sig kostnaderna. Det har vi inte fått verifierat ännu.
Hur går det med kontakten till Viking Lines tekniska avdelning?
– Vi vet inte om det blir så. Viking Line har tillfrågats efter att ärendet togs upp på enskild föredragning med trafikministern i torsdags, men inget mera är bestämt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax