DELA

Arbetarskyddet inspekterar Doppingen

Uppgifter har inkommit till arbetarskyddsmyndigheten om att de lagstadgade vilotiderna för besättningen inte följs på skärgårdsfärjan Doppingen.
– Någon regelrätt anmälan har inte gjorts i dagsläget, men det har kommit uppgifter till oss och en inspektion ska göras ombord ganska snart, säger Henning Karlsson på arbetarskyddsmyndigheten.
Han kan inte uttala sig om det är ett utbrett problem men bekräftar att uppgifterna kommit från flera håll.
Doppingen började i slutet av augusti köras i privat regi när aktiebolaget Sundqvist investments skrev avtal med landskapet att sköta trafiken mellan Brändö Jurmo och Åva för tre år framåt.
Uppgifterna om att reglementet om vilotider inte följs gäller i nuläget enbart Doppingen, men arbetarskyddsmyndigheten ska enligt Henning Karlsson titta över hela skärgårdstrafiken.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist