DELA

Äpplen gav miljoner

Försäljningen av jordbruksprodukter på Åland ökade med över en miljon euro förra året enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Äpplena stod för nästan hela ökningen och drog in cirka fem miljoner.
Ungefär 21 miljoner euro spenderades år 2011 på åländska jordbruksprodukter. Siffran är en ökning på 1,2 miljoner från föregående år.
Det var trädgårdsprodukterna som stod för den största delen av intäkterna, trots att det gått dåligt för ett antal produkter. En av produkterna som hamnade i en svacka var löken som sjönk betydligt både i produktion och i försäljning i jämförelse med år 2010. Den dåliga försäljningen kan ha berott på att kilopriserna också steg. Trots detta var just löken den näst viktigaste trädgårdsgrödan och inbringade hela 1,8 miljoner euro.
Absolut bäst gick det för äpplena som sålde bättre och till ett högre kilopris. Tack vare dessa faktorer drog äppelförsäljningen in cirka fem miljoner euro år 2011, en miljon mer än året före.
Frukten och grönsakerna stod för nästan hälften av det Åländska jordbrukets totala intäkter.
Det finns ännu inte några fullständiga uppgifter för hur mycket av produktionen som var ekologisk.
Men de uträkningar som har gjorts visar på att de ekologiska varorna som sålts dragit in ungefär en halv miljon euro.
Läs mer i papperstidningen!

Julia Nyback