DELA

Appelqvist-bröder köpte Horellivillan

Det är bröderna Appelqvist som tar hand om Horellivillan norr om Korrviks fiskehamn. När staden sålde villan på auktion nyligen kom högsta budet från dem. Avtal skrivs eventuellt i dag, men affären skall godkännas av fullmäktige.
Bröderna Henrik och Tom Appelqvist ville tidigare köpa eller hyra villan av staden för att inrätta ett dagcenter för pensionärer. Stadsstyrelsen beslöt då att bjuda ut villan som bostad. Före det hade man tagit beslut om att den skall k-märkas utvändigt. Museibyråns förslag om k-märkning också invändigt gick inte igenom.
– Vi är glada över k-märkningen, säger Tom Appelqvist, som påminner om att museibyrån dessutom hade föreslagit varsam renovering invändigt, något som passar den nya ägaren bra.
Henrik Appelqvist bor över vintern på Gran Canaria, så det var Tom som köpte in villan.
– Först fick vi lämna in slutna anbud och så kallades vi till auktion. Det var flera anbudsgivare där, platsen visade sig vara mycket eftertraktad.
Blev villan dyr i inköp? Den är ju inte i bästa skick?
– Den gick till marknadsvärde. Om det var dyrt eller inte, det ligger allt i betraktarens ögon.
Att det finns fukt och mögel i villan tar Tom Appelqvist med ro. Det är allt sådant som skall åtgärdas.
Bröderna Appelqvist har kopplingar till villan bakåt i tiden. Henrik har bott där till och från sedan 1976, och deras mammas farbror ägde den på 1930-talet och byggde ut den. Bröderna är mycket intresserade av platsen.

Dagcentergrupper
Intresset visar sig bland annat i att man redan innan köpet är slutligt godkänt har annonserat om dagcenter i villan.
Faktum är att det redan finns ett antal grupper, som har samlats under Henrik Appelqvists ledning, dels på Västernäs läkarstation, dels hos Folkhälsan. Nu är det paus, men verksamheten återupptas i vår när Henrik kommer tillbaka.
Någon omedelbar flytt till Horellivillan kan det knappast bli, men bröderna stressar inte. Tom Appelqvist säger att det kan ta ett par år att få allt i skick.
– Men vi är himla nöjda. Det har gått som vi hoppats. Det har visserligen tagit en evinnerlig tid, men det har hela tiden gått i rätt riktning.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax