DELA

Äppel minskade, mjölk ökade

Äppel, som är den största trädgårdsgrödan på Åland drabbades ifjol av en tillbakagång.
Mjölken däremot ökade och var den i särklass största jordbruksprodukten i landskapet 2012.
Det åländska jordbruket sålde produkter för över 21 miljoner euro ifjol och det är en ökning med 0,3 miljoner från 2011.
Mjölken var den i särklass största jordbruksprodukten och inbringade 6,5 miljoner euro vilket var en halv miljon mera än 2011 och drygt 30 procent av jordbrukets försäljningsintäkter. Ökningen beror på att både mängden och priset steg något.
Likviderna för kött uppgick till 1,6 miljoner euro. Av det stod nötköttet för 1,4 miljoner, en ökning från 2011, medan fårköttet minskade något och gav drygt 0,2 miljoner euro.
Husdjursprodukterna stod sammanlagt för 41 procent av intäkterna ifjol jämfört med 39 procent 2011.
För äppel som är den största trädgårdsgrödan blev det däremot en tillbakagång. Minskad försäljning gjorde att intäkterna sjönk med över en miljon till 3,7 miljoner, men då ska man notera att 2011 var ett rekordår för äppelodlingen på Åland. Trots nedgången ifjol låg såväl skörden som intäkterna betydligt över 2000-talets medelnivå.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist