DELA

ÅPF vill styra om marknaden

Anders Englund (c) sitter kvar som ordförande efter Ålands producentförbunds höstmöte i fredags. Nu diskuterar man hur priserna i Norden ska kunna styras bättre och hur den alternativa energin kan träda in i jordbrukspolitiken.
Vid Ålands producentförbunds höstmöte fick både sittande ordförande, Anders Englund, och viceordförande, Jan Salmén enhälligt förnyat förtroende.
– Det blev återval på alla platser. Ny representant i fullmäktige för SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, blev Niklas Mörn från Saltvik medan Lena Klingberg trappade ner till suppleant, berättar Englund.
Under mötet diskuterades viktiga framtida frågor.
– Vi är lite bekymrade över spannmålspriserna. Trots att Sverige och Finland är de nordligaste länderna i EU, har vi de lägsta priserna. Den inhemska marknaden fungerar inte, det är högre priser i Tyskland, säger han.
En av frågan är hur exporten ska se ut i fortsättningen.
– När vi exporterar vårt spannmål görs det i huvudsak i båt till Nådendal. Här diskuterar vi om vi kan få tillräckligt stora volymer och distribuera det även till Tyskland till ett bättre pris, det där börjar bli ett allt större bekymmer.

Sänkta skatter
Han tror att problemet ligger i för få uppköpare som kan styra marknaden och hålla nere priserna till producenterna.
– EU har interventionslager där man säljer ut sina varor. Man är nästan villig att betala mer från de lagren, än direkt till producenterna. Marknaden fungerar helt enkelt inte.
Mötet gästades bland annat av den nystartade föreningen för Förnyelsebar energi på Åland.
– Alternativ energi ökar mycket på skogssidan, man vill veta mer om användningen av inhemsk energi vilket är positivt ur skogsägarnas synvinkel, säger Anders Englund och fortsätter:
– Tyskland, Österrike och Sverige har alla legat före Finland i den frågan, men vi hoppas att det efter riksdagsvalet skrivs in i programmen och resulterar i skatteförändringar för dem som satsar på alternativ energi.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax