DELA

ÅPF vill ha klarare fornminnesregler

Ålands producentförbund (ÅPF) vill att landskapsregeringen så fort som möjligt utarbetar regler för hur fornlämningar med vidhängande skyddsområden ska fastställas.
I ett brev till landskapsregeringen påpekar man att ÅPF vid flertal tillfällen tagit kontakt angående fornminneslagstiftningen. Man har ansett att det varit mycket oklart både vid upprättandet av fornlämningsregistret och vid fastställande av skyddsområden. Oklarheterna har sedan lett till den utdragna tvisten kring fornlämningarna i Saltvik Långbergsöda och Tengsöda.
De flesta markägare har inte problem med de fornlämningar som finns på deras marker, men landskapets agerande i fallen i Långbergsöda och Tengsöda har lett till att markägarna inte längre har förtroende för landskapsregeringen, menar ÅPF.
Läs mer i papperstidningen! (ns)