DELA

Åpf värnar om investeringsstöd

Ålands producentförbund är oroliga för ekonomin vad gäller den åländska landsbygden och jordbruket i framtiden. De uttrycker i ett färskt pressmeddelande sin oro för vad som kan hända om anslagen för investeringsstöd till bönder och jordbrukare skulle försvinna i tre år framöver.
”I dagsläget har vi en situation där budgeteringen för 2010 räcker till men vad gäller återstoden av programperioden fram till slutet av år 2013 finns endast obetydliga anslag”, skriver förbundets vikarierande vd Tage Eriksson.
Investeringsstödet är den absolut viktigaste faktorn vad gäller utvecklingen på landsbygden och säkerställande av tillräckliga råvaruleveranser till livsmedelsindustrin konstaterar man vidare i pressmeddelandet.
Åland har i dag landets högsta medelålder bland jordbrukarbefolkningen och det betyder att man här också står inför de största generationsväxlingsutmaningarna. För att unga ska kunna starta upp är ett investeringsstöd en nödvändighet konstaterar förbundet.
Ålands producentförbund menar också att investeringsstöd för jordbruket bör ses som en stimulansåtgärd för övriga samhället då jordbruket ger stora ringverkningar av ökad efterfrågan och sysselsättning inom övriga branscher. (js)