DELA

ÅPF vädjar till landskapsregeringen

Ålands Producentförbund vädjar till Ålands Landskapsregering att ta tillbaka förslaget till ny lag om avbytarverksamhet eftersom de ryska handelssanktionerna kommer att pressa vårt livsmedelskluster mycket hårt och ytterligare med hänvisning till att sjukvikariefrågan i lagen inte är klarlagd.
Det skriver ÅPF i ett brev som lämnats till landskapsregeringen i dag.
ÅPF skriver:
”De ryska handelssanktionerna kommer att orsaka stora störningar i den europeiska, finländska och åländska jordbrukshandeln. Även om åländska produkter inte har exporterats till Ryssland kommer det ryska importstoppet att innebära att alla de produkter som inom EU exporterats till Ryssland orsaka stora marknadsstörningar. Det har redan nu aviserats betydande prissänkningar på bl.a. mjölk och lök.
I de finländska budgetförhandlingarna inför 2015 har man tagit allvarligt på situationen och dragit tillbaka aviserade budgetnedskärningar inom jordbruket. Dessutom har man förhandlat fram möjligheter att man även framöver skulle kunna notifiera att vikariehjälpen inom avbytarservicen skulle kunna vara kvar på samma nivå som tidigare trots den nya EU-förordningen.”
Oah avslutningsvis:
”Ålands Producentförbund uppmanar även Ålands Landskapsregering att utreda möjligheterna för amorteringsuppskov på räntestöd samt övriga åtgärder som kan underlätta för det ekonomiskt hårt pressade jordbruket.”
Brevet är undertecknat av Henry Lindström, vikarierande vd på ÅPF.