DELA

ÅPF kräver krafttag mot vildsvinen

Ålands producentförbund har i dag överlämnat ett brev till landskapsregeringen, där man efterlyser åtgärder för att minska tillväxten av vildsvin.


I brevet hänvisar ÅPF till de iakttagelser av vildsvin som nyligen har gjorts runt om på Åland. Nya Åland rapporterade till exempel i tisdags om att ännu en jakthund attackerats av ett vildsvin under en pågående älgjakt.
– Den senaste tidens rapporter tyder på att det är stor risk att vi har fler än ett djur på Åland. Därmed finns det även en uppenbar risk för en etablering av vildsvinen på Åland. Erfarenheterna från Sverige visar att om man får en etablering av vildsvin så är det omöjligt att hålla vildsvinsstammen på en kontrollerbar nivå, skriver ÅPF:s vikarierande vd Henry Lindström i brevet.
Om vildsvinsstammen växte skulle det innebära en katastrof för det åländska jordbruket, enligt Lindström.
– Ålands Producentförbund uppmanar nu Ålands Landskapsregering att vidta krafttag så att man kan få bort de vildsvin som finns på Åland och som med stor sannolikhet olagligt införts till Åland.

Minna Wallén-Widung

minna.wallen@nyan.ax