DELA

ÅPF föreslår jakt på lo och vildsvin

Det ökade antalet vildsvin och lodjur på Åland är ett hot mot främst fårproduktionen.
Nu vill Ålands producentförbund (ÅPF) införa aggressiva metoder för att få bukt på problemet.
Det är viktigt att landskapsregeringen ger möjlighet till jakt på både lodjur och vildsvin anser ÅPF.
På sitt senaste styrelsemöte bestämde ÅPF att man ska uppmana jaktvårdsföreningarna att med alla tillgängliga medel få bort vildsvinen innan de hunnit etablera sig i landskapet.
– Här ska Olle motas i grind, säger ÅPF:s ordförande Tage Eriksson. På inga villkor ska en vildsvinsstam få etablera sig på Åland. Den förekommer inte naturligt här.
Erfarenheter från Sverige visar på stora skador i potatis- och grönsaksodling, samt på vallodling. Även trädgårdar och golfbanor drabbas av vildsvinens framfart.
ÅPF vill att landskapet utreder möjligheten till tvångsjakt, det vill säga att myndigheten beordrar jaktföreningarna ut på vildsvinsjakt.
– Då kan man lätta på reglerna för att jaga på annans mark, vilket är hårt reglerat vid annan jakt.
Jakt på vildsvin är tillåtet på Åland. De får jagas när som helst, enda undantaget är att man inte får skjuta en sugga med kultingar. Eriksson påpekar att det redan finns alla möjligheter till att bli av med vildsvinen, men om man lagstiftar om tvångsjakt kan man också använda det på andra djur som invaderar den åländska faunan.
Lodjursjakt däremot är inte tillåtet, men ÅPF ser redan tecken på att lodjurens skadegörelse hos främst fårgårdar har ökat. Man vill ha en förvaltningsplan som gör det möjligt att jaga lodjur ifall antalet överstiger det acceptabla.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds