DELA

ÅPF efterlyser stöd för extra miljöåtgärder

Stöd för frivilliga åtgärder inom miljöskyddet och för djurens välbefinnande vill Ålands producentförbund se i nästa stödprogram för landsbygdens utveckling.
Jordbrukare behöver få ersättning för frivilliga åtgärder inom miljöstödet anser Ålands producentförbund (ÅPF) och konstaterade på sitt senaste styrelsemöte att landskapsregeringen glädjande nog har tagit upp det som ett förslag till nytt landsbygdsutvecklingsprogram.
ÅPF:s ordförande Tage Eriksson säger att de frivilliga åtgärderna kostar mer för producenten men är bättre för miljön. I de ursprungliga förslagen till landsbygdsutvecklingsprogrammet finns inte de frivilliga åtgärderna med eftersom det saknades pengar men nu har man flyttat om pengar enligt Eriksson.
Exempelvis är mekanisk ogräsbekämpning miljövänligare men kostsammare än växtskyddsmedel
– Man ogräsharvar istället. Det är oftast av kostnadsskäl man använder medel.
Andra exempel på frivilliga åtgärder är reducerad höstbearbetning, det vill säga att man plöjer jorden mindre på hösten. Det gör att urlakningen av näringsämnen ur jorden till vattendragen minskar. Men det försämrar kvaliteten på jorden, som mår bra av att plöjas innan tjälen kommer.
Ersättningen skulle vara för strukturförsämringen av jorden som reducerad höstplöjning medför.
ÅPF vill också följa rikets modell med ett stöd för ”djurens välbefinnande”. Det innebär att man får stöd för åtgärder som går utöver vad lagen kräver.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds