DELA

Äntligen överskott i Getabudget

GETA. Kommunfullmäktige klubbade nästa års budget vid sitt möte i onsdags. För första gången på många år kan kommunen redovisa ett överskott. Årsresultatet är 86.000 euro medan årsbidraget landar på drygt 222.000 euro.
Investeringar för 238.000 euro finns med liksom extra amorteringar utöver betalningsplanen. På den tekniska sidan står ett nytt reningsverk för den största investeringen på 84.00 euro medan kommunens fastigheter ska åtgärdas för 55.000 euro.
De goda budgetförutsättningarna kommer sig i huvudsak av befolkningsökningen, skriver kommunen på sin hemsida. Det noteras även att överskottet uppnås trots inkomstskattesänkningen från 18,50 till 17,75 procent.
– År 2011 innebär enligt budget att skuldbördan sänks och soliditetsgraden ökar. I flertalet ekonomiska avseenden är kommunen på väg att närma sig ett genomsnitt för de åländska landsbygdskommunerna, mycket tack vare de senaste årens positiva befolkningsutveckling, skriver kommundirektör Erik Brunström i sin ekonomiska översikt. (ak)