DELA

Äntligen har ÅHS en nämnd för arbetarskydd

I flera år har Ålands hälso- och sjukvård saknat en kommission för arbetarskydd, detta trots att ett styrelsebeslut togs 2006.
– Det är bra om vi i framtiden anställer en arbetarskyddschef, säger förvaltningschef Tom Axberg.
I början på juni 2006 togs ett styrelsebeslut om att arbetarskyddet inom Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, ska ordnas genom en kommission. Sedan dess har ingenting hänt.
I höstas arrangerades dock två informationstillfällen. Personalchef Tiina Robertsson och förvaltningschef Tom Axberg sonderade terrängen för att ta reda på vilket intresse som fanns bland personalen att medverka i en kommission. Enligt tidigare styrelsebeslut behöver nio stycken ingå ur personalen och tre från arbetsgivarna.
– Intresset var gott och personalen har haft sämjoval som fastställs nu den inkommande veckan, säger Tom Axberg.

Egen chef
Bland arbetsgivarna ingår Tiina Robertsson, ekonomichef Marie Lövgren och Tom Axberg i kommissionen med försörjningschef Petter Johansson som suppleant för samtliga. Axberg är utsedd till arbetarskyddschef.
– Men det vore bra om vi i framtiden anställer en arbetarskyddschef, säger han.
Till arbetarskyddskommissionen kan man vända sig i olika frågor som rör till exempel buller eller inomhusluft på arbetsplatsen. Kommissionens uppgift är att se till att regler inom arbetarskyddslagstiftningen följs och beaktas.
Mandatperioden för kommissionen är två år med start 1 januari 2010.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax