DELA

Antalet företag ökar på Åland

De tuffare ekonomiska tiderna för med sig fler arbetslösa.
Men antalet företag ökar, den sista december 2013 fanns det nästan 2 500 företag på Åland.
Åsub har offentliggjort företagsstatistiken för 2013 och den visar att Åland får allt fler företag. I fjol ökade antalet företag med 61, året innan var motsvarande ökning 57.
Sysselsättningsstatistiken är inte ännu helt klar men enligt preliminära siffror för 2012 är minskningen 72 personer. Recessionen syns i antalet sysselsatta men inte i antalet företag som inte bara blir fler utan som ökar också i förhållande till befolkningen.
En förklaring till att antalet sysselsatta minskar är pensionsavgångarna.
– De större årskullarna har nu uppnått pensionsålder och antalet pensionärer ökade åren 2009-2010, samtidigt som arbetskraften minskade. År 2011-2012 fortsatte antalet pensionärer att öka, men arbetskraften ökade under denna period, skriver Åsub som också konstaterar att medelstorleken på företagen kontinuerligt har minskat ända sedan början av 2000-talet.
Den sista december 2013 fanns det 2 468 företag på Åland. Nästan 89 procent av dem är så kallade fåmansföretag som sysselsätter fyra personer eller färre.
De flesta företagen, cirka 68 procent, är knutna till tjänstebranscherna och inom den sektorn hittas 26 procent inom handel, hotell och restaurang.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen