DELA

Ansvariga frias från skadeståndsskyldighet

Bolaget Ålands industrihus kommer att betala samtliga rättegångskostnader och eventuella skadestånd som kan bli följden av EU:s beslut.
Det beslöt ägarna på bolagsstämman i går. Några andra frågetecken rätades inte ut.
Varken ledamöter i den nuvarande styrelsen för Ålands industrihus eller i tidigare styrelser och inte heller bolagets ledning behöver personligen stå för några kostnader som EU-kommissionens beslut om återbetalning av aktierna kan komma att medföra.
Ägarna bakom industrihuset, som består av främst Ålands landskapsregering och Mariehamns stad, beslöt på den extra, ajournerade stämman i går att bevilja processtrygghet för ledningen. I praktiken betyder det att bolaget står för alla rättegångskostnader och eventuella skadestånd om någon skulle involveras i en process.
– Jag vill betona att processtryggheten uteslutande är avgränsad till kommissionens beslut, säger näringsminister Torbjörn Eliasson (C).
Några andra ärenden behandlades inte på stämman.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen