DELA

Anställda förnyar inte kontrakt med Eckerö

Eckerölinjen flaggar inte bara svenskt utan nu även efter personal. Omvandlingen till svensk flagg har medfört att nära 20 personer valt att inte förnya sina kontrakt.
Mellan 15 och 20 anställda på M/S Eckerö har antingen omplacerats till det finskflaggade fartyget M/S Norlandia, som går mellan Helsingfors och Tallinn, eller valt att lämna koncernen. I fredagens jobbannons i Nyan radade man upp 11 olika yrkesområden där fartyget är i behov av nyrekrytering.
– Man var tvungen att säga upp alla. Alla fick sedan ett erbjudande om att skriva nya kontrakt, säger Lasse Karlsson som är personalansvarig på Eckerölinjen.
Fartyget håller mellan 105 till 180 anställda beroende på säsong. Linjen är i stort behov av inhoppare men då främst mellan april och september månad då turisttrycket är som störst. Att personal sökes denna månad är en följd av förändringarna i kontraktsskrivandet.

Inget oväntat
Ett svenskt kontrakt innebär höjd pensionsålder och sämre eller ingen reseersättning för de som pendlar från fastlandet. Det är främst den gruppen som valt att söka sig vidare. Eckerölinjen har varit förberedd, därför har de sett till att kunna erbjuda all personal en möjlighet att jobba på något av deras andra fartyg.
– Det är ingen blixt från klar himmel. Vi har försökt att göra övergången så mjuk som möjligt för de inblandade.
Omflaggningen sker i januari nästa år. Då hamnar M/S Eckerö under svensk flagg och kan därmed fortsätta sälja snus, en försäljning som varje år bringar mellan en halv och en miljon euro till företaget.

CECILIA LINDVALL
redaktion@nyan.ax