DELA

Ansgars Skarven-drift skjuts på framtiden

Ansgars övertagande av Skarven-driften kan skjutas på framtiden eftersom en anbudsgivare har besvärat sig till marknadsdomstolen.
I dag måndag ska landskapsregeringen ta ställning till hur man går vidare.
För en månad sedan meddelade landskapsregeringen att Ansgar ab tar över driften av Skarven på Föglölinjen från hösten. Sex anbud hade lämnats in men fyra av dem uteslöts för att de inte var kompletta.
Två av de bolag som underkändes – båda under bildning varande – lämnade in rättelseyrkanden mot upphandlingen, Ubv Alandia Traffic ab och Nordlink Rederi ab. Det första rättelseyrkandet har tillbakavisats och det andra har ännu inte behandlats.
Nordlink Rederi aviserade i rättelseyrkandet som lämnades in för en dryg vecka sedan att man går vidare med besvär till marknadsdomstolen ifall landskapsregeringen inte ändrar sitt beslut. Men redan i fredags var anmälan till domstolen ett faktum.
Det här betyder eventuellt att landskapsregeringen inte kan teckna avtal för fem år framåt med Ansgar enligt planen. Det kan ta något år innan marknadsdomstolen har fattat sitt beslut.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre