DELA

Ansgar chartrar skärgårdsfärja

Ansgar Ab chartrar in färjan Merituuli på ett så kallat bareboat-avtal, skriver rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons vd Tomas Lindqvist i ett pressmeddelande.
Ett bareboat-avtal innebär att endast fartyget och inte besättningen ingår i överenskommelsen. Den som chartrar fartyget övertar vanligen också det juridiska och ekonomiska ansvaret över det och rekryterar egen besättning.
Lindqvist skriver att ”chartern är en del i ett led att stärka och förnya befintligt tonnage samt investera för framtiden”. Fartyget Merituuli ska genomgå en ombyggnad och få ett nytt namn som passar in i den åländska skärgården. Lindqvist hoppas att hon ska kunna sättas in på rederiets kontraktlinje mellan Kumlinge och Enklinge vid midsommar. Merituuli har fram tills nu trafikerat i företaget Finnferries regi.
Ansgar Ab är ett helägt dotterbolag inom Gustaf Erikson-koncernen och är registrerat på Kumlinge. (mw)