DELA

Anrik Jomalaförening på fallrepet

Den anrika föreningen Odlingens vänner i Jomala är i kris.
Liksom i många andra åländska ungdomsföreningar saknas intresserade som är redo driva föreningen vidare och dra in de pengar som behövs för fastighetens drift.
Nyligen hölls ett ”krismöte” på Berghyddan i Jomala. Genom ett upprop i kommunens infoblad uppmanade föreningen Odlingens vänner alla med idéer eller tankar kring föreningens framtid att delta. Uppslutningen var dock minst sagt skral.
– Det var bara styrelsen och kommundirektören som kom. Men vi tog inte några beslut ännu utan ska försöka ordna ett möte till och gå ut med direkta inbjudningar i postlådorna, säger Odlingens vänners ordförande Johan Hagström.


Hyrts av kommunen
Den nuvarande styrelsen har varit med i många år och känner att de gjort sitt.
– Det ska ju vara en ungdomsförening, men styrelsemedlemmarna är nu mellan 26 och cirka 50 år, säger Johan Hagström.
Under de senaste åren har ungdomslokalen Berghyddan hyrts ut till Jomala kommun för ungdomsverksamhet under terminerna. Under sommarmånaderna har föreningen hyrt ut lokalen för andra evenemang.
Sedan i våras har dock kommunen sin ungdomsverksamhet i gamla branddepån.
– Med kommunen som hyresgäst gick det plus minus noll ekonomiskt. Intresset för privata hyrningar är sparsamt, så nu kommer det att bli väldigt svårt att få inkomster, säger Johan Hagström.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos