DELA

Anorexipatienter får dagavdelning

Ålands hälso- och sjukvårds ätstörningsmottagning Treat utvidgar sin verksamhet med en dagavdelning till hösten.
Det betyder att de ätstörningspatienter som tidigare skickats till Sverige och riket nu kan bo hemma under hela behandlingen.
Den nya avdelningen innebär också att de drabbade kan få mera stöd och att hela behandlingen sker på hemmaplan.
– Man kommer hit för att ätträna och få hjälp med ångesten och alla kroppsliga och själsliga besvär som följer i ätstörningens kölvatten. Det är egentligen kärnan i ätstörningsverksamheten som vi nu kan erbjuda också på Åland, berättar Christian ”Snuffe” Johansson, klinikchef och initiativtagare till projektet.
Dagavdelningen fungerar som ett komplement till den psykiatriska och medicinska behandlingen. På Treat får man hjälp med ångesthantering, avslappning och får dagligt stöd av personal och andra patienter i samband med måltiderna. Avdelningen är öppen från åtta varje morgon och erbjuder stöd i samband med frukosten, lunchen, middagen och två mellanmål.

Hela familjens katastrof
De riktigt sjuka blir tvungna att sluta skola och arbete, vilket ställer höga krav på resten av familjen.
– Sjukdomen är en katastrof för hela familjen. När vi tidigare skickade bort våra patienter för vård på slutna avdelningar utanför Åland innebar det att familjen inte kunde vara med och skolas in under processens gång. När patienten sedan kommer hem rasar allt igen.
Dagavdelningen fungerar alltså som avlastning och en möjlighet för familjen att vara mer delaktig i sjukdomsförloppet, samtidigt som den ger möjlighet för patienten att bo hemma hela behandlingen.
– Det tar tre till fem år att bli frisk från anorexi. Inledningsvis saknas ofta motivation och sjukdomsinsikt men så småningom hopar sig problemen och de allra flesta väljer sedan att aktivt söka vård. Beroende på vilken fas man är i behandlingen har man olika mycket behov av dagvård. De flesta behöver kanske bara några timmar per vecka men de svårast drabbade är oftast beroende av stöd dygnet runt.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Sara Othman