DELA

Ännu tid för snuskommentarer

Det finns tid ända fram till den 17 december att säga sin åsikt om EU:s snuspolitik i det reviderade tobaksdirektivet.
Tiden för kommentarer förlängdes med en månad för att ge fler möjlighet att hinna kommentera uppger EU-parlamentariker Calle Haglund (SFP).
Snusförsäljningsförbudet ligger på EU-kommissionens bord just nu och som Nya Åland redan skrivit kan allmänheten säga sin åsikt om hela förslaget till reviderat tobaksdirektiv.
Genom offentligt samråd kan alla EU-medborgare, företag och myndigheter tycka till om tobaksdirektivet. Först gav kommissionen tid för kommentarer fram till den 19 november, men ganska snabbt förlängdes tiden till den 17 december.
Haglund och den svenske EU-parlamentarikern Christofer Fjellner har en hemsida, Europeans for snus, där man kan skriva under en petition för snuset. Hittills har man fått 4.930 namn från 27 olika länder. Finland är representerat med 1.592 underskrifter och Sverige med 1.097.
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm kan man lägga fram sin åsikt om hela tobaksdirektivet och även om just snus. I dagsläget har det kommit in 743 kommentarer om just snuset.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds