DELA

Ännu stillsamt på Savoylistan

Namninsamlingen på nätet till förmån för ett bevarande av Bio Savoy har startat ganska stillsamt. Inne på sin andra vecka har ett trettiotal namn noterats. Flera av dem som skrivit på har dock bifogat kommentarer i positiva ordalag.
Ben Johans i filmklubben Chaplin väntar sig att namninsamlingen småningom skall ta fart på allvar. Kring filmfestivalen Vera, den 13-18 mars, kommer man att slå på trumman för att få folk att skriva på och namninsamlingen fortsätter troligen också efter festivalen.

Kommentarer
Flera av dem som skrivit på listan har också kommit med korta kommentarer. ”Bra initiativ!”, skriver ett par av undertecknarna, ”Leve filmen!”, ”Självklart att bevara” och ”Bio Savoy måste vara kvar”, är andra noteringar.
Bland kommentarerna finns också följande:
”Jag har vuxit upp med tre biografer i Mariehamn och anser att det är hög tid att vi nu räddar den enda som är kvar, utrustar den med bästa möjliga teknik samt återställer arkitekt Erik Bryggmans hus med de enkla och sköna linjerna.”
”Om bio Savoy ges till grävskoporna skulle det vara en skandal i klass med Socis!”
”Biografhuset är ett levande kulturminnesmärke med en biografisk atmosfär som gått förlorad för alltid i alltför många städer. Ta vara på den!”
”En kulturell gärning och ett måste att bevara Savoy”.
”Naturligtvis måste vi ha en biograf och Bio Savoy är kult”.

På festivalsidan
Den som vill sätta sitt namn på listan kan gå in på filmfestivalens hemsida på internet där länken till insamlingen finns. Där kan man också finna det upprop till förmån för Savoy som filmklubben gjort. Adressen är: www.vera.aland.com.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax