DELA

Ännu mera vindkraft för Ålands elandelslag

Ålands elandelslag är det första producenten av förnybar energi som får del av det statliga stödet.
Orsaken är att elandelslaget deläger vindkraftsbolaget Puhuri som bygger ut sin park i norra Österbotten.

Puhuri är intressebolag till Ålands elandelslag via Kanteleen voima. Elandelslaget äger 4,5 procent av bolagen och ska alltså stå för motsvarande del av investeringskostnaden.
När elandelslaget gick in i Kanteleen voima 2006 handlade det om energiproduktion baserad på torv. Men efter ett par goda år i början har användningen av torv skapat motstånd och politisk debatt och resultatet har inte varit det förväntade.
– När vi köpte in oss i bolaget visste vi inte att vi skulle jobba även med vindkraft, konstaterar vd Jan Wennström.

Läs mer i papperstidningen!