DELA

Ännu inget resultat i Tehyförhandlingarna

I dag träffades representanter för Tehy och Landskapsregeringen hos riksförlikningsmannen i Helsingfors för medlingsmöte. Förhandlingarna räckte hela dagen, från 11 på morgonen till tre på eftermiddagen. Riksförlikningsmannen Esa Lonka verkar nöjd efter diskussionerna.
– Vi hade god stämning och det gick bra. Men det är mycket svårt att säga vad som kommer hända, säger han.
– Vi jobbar på det från alla håll, säger landskapsreringens avtalschef Tina Robertsson.
Nästa möte är bokat till torsdag om en dryg vecka. Om det blir sista förhandlingsrundan för parterna kan Esa Lonka ännu inte svara på.
– Det är mycket som ska gås igenom.

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax