DELA

Ännu inget beslut om avlyft kulturmärkning

Ägarna till fastigheten Södragatan 17 väntar fortsättningsvis på att deras anhållan om avlyft k-märkning ska avgöras.
För två år sedan lämnade Gunnar och Harriet Sommarström in anhållan om att få lyfta bort k-märkningen av Hilda Hongell-huset som bygdes i slutet av 1800-talet. I november 2012 beslöt stadsutvecklingsnämndens majoritet att säga ja till anhållan. Stadsarkitekt Sirkka Wegelius och tre ledamöter reserverade sig mot beslutet.
Stadsstyrelsen tog upp ärendet eftersom beslut om k-märkning är en uppgift för fullmäktige. I december beslöt fullmäktige att återremittera ärendet.
I måndags tog stadsplanenämnden upp anhållan till ny behandling och förrättade syn på platsen. Stadsarkitektens förslag blev igen att att avslå anhållan om avlyft k-märkning men att fastighetsägarnas synpunkter bör tas i beaktande när stadsbildsfondens stadgar revideras. Beslutet blev att ärendet återremitterades ännu en gång.
Fastighetsägarna håller fast vid det som skevs i den ursprungliga anhållan och har svarat på stadsarkitektkansliets begäran om motivet till att man vill slippa k-märkningen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre