DELA

Ännu inga pengar från Skarvenvarvet

De böter på två miljoner som landskapet borde få för att Skarvenbygget försenades har ännu inte betalats ut.
Konkursförvaltaren har dock erkänt fordran.
I februari beslöt den skiljedomstol, som hanterat tvisten mellan landskapet och ägarna till varvet i Litauen, att landskapet har rätt till maximala förseningsböter på cirka två miljoner euro. De pengarna har ännu inte betalats ut.
– Processen har stått stilla under semestrarna men sedan förra veckan arbetar vi vidare med frågan igen, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman.
– Det som har hänt sedan skiljedomstolens beslut kom är att konkursförvaltaren har erkänt landskapsregeringens fordran.
Betyder det att landskapet kommer att få sina pengar?
– Det är inte klart. Men vi försöker ju att med rimliga insatser få det vi har rätt till, säger Karlman.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen