DELA

Ännu har lr inte tillsatt infochef

Landskapsregeringen har ännu inte tillsatt någon kommunikationschef. I jobbannonsen står det att den nye chefen ska tillträda ”den 1 oktober eller enligt överenskommelse”.
Förvaltningschef Arne Selander är mitt uppe i arbetet med nästa års budget och tror att chefsposten tillsätts först efter att budgetförslaget är färdigt.
– Det är svårt att säga när beslutet tas men det är mycket troligt att det blir den här månaden.
Den nya kommunikationshefen kommer att leda arbetet vid en nybildad kommunikationsenhet. Enhetens uppgift blir att samordna förvaltningens externa kontakter, i synnerhet i förhållande till Helsingfors och Stockholm. I enheten ingår informationssekreterarna vid Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors, byråsekreteraren vid Ålandskontoret i Helsingfors, lantrådets sekreterare och förvaltningschefens sekreterare.

Goda meriter
Behörighetskrav för tjänsten är examen vid universitet eller högskola som motsvarar minst fyra års heltidsstudier, alternativt journalistexamen. Arne Selander säger att flera av sökandena har mycket goda meriter och det kommer att bli fråga om intervjuer innan något beslut fattas.
Sammanlagt sju personer har sökt den nya tjänsten.
De sökande är Jan-Erik Berglund, Mariehamn, journalist, Tom Eckerman, Mariehamn, filosofie magister och kulturchef Mariehamns stad, Anna Eklund, Stockholm, gymnasielärare med journalistutbildning, Björn Häggblom, Mariehamn, politices magister med masskommunikation som huvudämne, projektanställd som förvaltningsassistent vid landskapsregeringen, Clary Johansson, Mariehamn, projektledare och informatör, Jenny Petterson, Mariehamn, filosofie magister med inriktning marknadskommunikation och företagsekonomi och René Söderman, Esbo, ekonomie magister och pressekreterare vid utrikesministeriets informations- och kulturavdelning.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax