DELA

Ännu en krok, säger golfchefen

– Under alla de 13 år som vi försökt få till stånd en ny golfbana har alla politiker och alla partier varit enhälligt för. Därför är det underligt att de har åstadkommit så lite trots ganska stora kostnader.
Det säger Ålands golfklubbs chef Kjell Hansson som av förståeliga skäl inte är så glad över landskapsregeringens beslut i går att avslå klubbens begäran om att få arrendera landskapsmark på Stornäset för en golfbana.
– Det här är ännu en krok på den långa vägen. Som vanligt har man inte sagt nej till en ny golfbana den här gången heller. Men med den här takten hinner alla som är intresserade av att få en ny golfbana dö!
Han har inga förhoppningar om ett beslut före valet nästa höst. (ao)