DELA

Ännu en alarmutredning antecknas till kännedom

För att förbättra alarmeringsfunktionen på Åland bör styrningen förbättras, verksamheten renodlas, ett nytt alarmsystem implementeras och en gemensam brand- och räddningstjänst skapas.
Det skriver Kommunstrategerna ab i en ny utredning av landskapsalarmcentralens verksamhet.
Sedan 1998 har sex olika utredningar gjorts gällande alarmcentralens verksamhet. Den sjätte presenterades nyligen på en enskild föredragning med kansliminister Roger Eriksson.
I utredningen fokuserar man på vad som i nuläget fungerar bra och vad som behöver förbättras inom verksamheten. Målet är att samordna polisens och alarmcentralens verksamhet.
– Den största förändringen jämfört med de tidigare utredningarna är att man nu föreslår att en ledningsgrupp ska inrättas, berättar Roger Eriksson.
Utredarna anser att en expertgrupp ska upprätthålla och vidareutveckla alarmfunktionen utgående från en helhetssyn på verksamheten. På det viset får alarmfunktionen som berör alarmcentralen, polisen, ambulanssjukvården och brand- och räddningsväsendet en bättre styrning.
– I dag finns ingen sådan grupp. Den ska utses i samråd med polisen, säger Roger Eriksson.


Stora förändringar
Vidare påpekar utredarna att det krävs stora förändringar för att renodla landskapsalarmcentralens verksamhet. Framför allt bör man göra förändringar inom polisen, där vakthavande konstapel i dag har ett alldeles för operativt arbete.
Dessutom bör alarmcentralen ta över nödsamtalen som i dag kommer till polisen och landskapets telefonväxel bör ta över alla kontorssamtal som i dag belastar alarmeringsfunktionen hos polisen. Vakthavande konstapels receptionstjänst bör också ses över.
På sikt anser utredarna att en enda brand- och räddningstjänst som samverkar med de frivilliga brandkårerna bör skapas.


Utredningen på is
Det lär dock dröja ett tag ännu innan den nya utredningen används i praktiken. Roger Eriksson säger att det kan bli aktuellt att använda den i samband med byggandet av ett nytt polishus.
– Men det blir inte nästa år ännu. Det här är en komplicerad sak, man löser den inte på någon vecka.
Utredningen antecknas alltså till kännedom, och ännu mer utredning kan man vänta sig. Kommunstrategerna skriver nämligen i rapporten att alarmprocessen – efter att ovan nämnda renodling har gjorts – bör kartläggas, målsättas och förbättras. Det ska göras genom att man exakt beskriver hur den totala alarmeringsfunktionen görs idag, genom att sätta upp utmanande mål och genom att föreslå förbättringar för att uppnå den ideala processen. Först därefter är det dags att upphandla ett nytt alarmsystem.

MALIN LUNDBERG