DELA

Anna Lindén börjar i stan

Prästen Anna Lindén, som sedan årsskiftet tjänstgjort i Hammarlands församling, ska enligt vad Nya Åland erfar börja arbeta som församlingspastor i Mariehamns församling.
Hon har tidigare tjänstgjort i Sverige, men fick under januari prästrättigheter också i Finland.
Tf kyrkoherde Kent Danielsson i Mariehamns församling bekräftar att hon ska börja i stan, men hänvisar till beslutande organ.
– Inget beslut är ännu taget i frågan, påpekar notarie Clas Abrahamsson vid Domkapitlet i Borgå.
Hennes tjänstgöring ska vara ett vikariat från den 25 mars fram till den sista juli.
Vi har utan resultat sökt Anna Lindén själv. (ka-f)