DELA

Anmäler juristfakturorna till JO

Börje Gröndahl i Mariehamn har som privatperson och skattebetalare bett riksdagens justitieombudsman granska den tidigare ÅHS-styrelsens handläggning av Peter Rasks juristfakturor i samband med att han anmäldes för grov ärekränkning.
Anmälaren skickade i går ut ett pressmeddelande där han berättar om grunderna för anmälan.
Så här säger han om orsaken till att han valt att få ärendet prövat av JO:
– Jag har följt ärendet via tidningen och jag tycker att det är fel att skattebetalarna ska stå för kostnaderna i det som är en intern strid inom ÅHS. Jag har talat med många personer som anser att det är bra att handläggningen granskas.

Fakturor på 13.000 euro
Så här skriver han i pressmeddelandet:
”Undertecknad har JO-anmält styrelsen för ÅHS samt i synnerhet tidigare ordföranden Torbjörn Björkman och dåvarande förvaltningschefen Peter Rask. I anmälan ombeds JO att granska handläggningen av juristfakturorna 2011.”
Bakgrunden är känd: Rask polisanmäldes för grov ärekränkning för ett drygt år sedan efter uttalanden om läkarkollegan Mogens Lindén i lokaltidningarna och konsulterade Juridisk byrå Uotila & Mattsson för juridisk hjälp under förundersökningsprocessen. ÅHS betalade två fakturor på sammanlagt knappt 9.000 euro under våren och sommaren. I december fattade styrelsen beslutet att bekosta fortsatt juridisk konsultation genom att hänvisa till den åländska förvaltningslagen, andra regelverk och praxis och ÅHS betalade strax före jul ytterligare en faktura på 2.700 euro.
Under våren har ÅHS fått ytterligare en faktura, den här gången på drygt 1.600 euro, för juridisk konsultation i samband med den förlikningsprocess som Rask och Lindén ingick för två månader sedan där Rask bad offentligt om ursäkt och som enligt gårdagens pressmeddelande innebar att Rask i praktiken medgett den misstänkta gärningen.
Totalt uppgår räkningarna till cirka 13.000 euro.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre