DELA

Anmälan om våldtäkt på kryssningsfartyg

En misstänkt våldtäkt ombord på ett svenskregistrerat kryssningsfartyg på väg från Stockholm till Mariehamn anmäldes natten till lördagen till polisen på Åland. Polisen gjorde en inledande utredning och hörde två män och en målsägande kvinna under lördagen, men ärendet överfördes därefter till polisen i Stockholm.
Det var klockan 04.50 natten mot lördagen som polisen i Mariehamn fick in en anmälan från kryssningsfartyget som då ännu var på väg mot Åland. Jan Nordin vid polisen i Mafriehamn bekräftar uppgifterna och berättar att man under lördagen företog en inledande utredning av fallet. Man hörde två män och den kvinna som är målsägande.
Ärendet kommer dock inte att utredas vidare på Åland utan överförs till polisen i Stockholm. Enlig Nordin var man från åländsk sida redan på lördagen i kontakt med jourhavande åklagare i Stockholm.
– Eftersom det handlar om svenska medborgare och händelsen inträffade på ett svenskregistrerat fartyg som dessutom befann sig på svenskt vatten då händelsen inträffade så bör saken utredas av den svenska polisen, säger han.
Någon grund för att hålla kvar de misstänkta efter den inledande utredningen hade den åländska polisen inte heller utan de fick senare på lördagen på egen hand resa tillbaka till Sverige.
– Utan en begäran om detta från polismyndigheterna i Sverige har den åländska polisen ingen rätt att hålla kvar de anmälda, konstaterar Nordin.