DELA

Anmälan mot Ömsen bekräftas

Maktkampen i Ålandsbanken inför bolagsstämman den 22 mars har lett till reaktioner.
Finansinspektionen i Helsingfors bekräftade i går att en anmälan har lämnats in med önskan om granskning av Ålands ömsesidiga försäkringsbolags aktieuppdelning inför bankstämman.
Vem eller vilka som lämnat in anmälan har inte gått att få ut. Inte heller har det gått att få uppgiften bekräftad eller dementerad om att manövern också är anmäld för granskning till centralkriminalpolisen.
Det som Nya Åland fått fram är att anmälan riktar sig mot Göran Lindholm, Ömsens vd, och Ömsens styrelseordförande Trygve Eriksson.
Anmälaren, eller anmälarna, vill få det utrett om det var lagligt av Ömsen att dela upp sitt aktieinnehav i Ålandsbanken på flera för ändamålet inköpta dotterbolag över bankstämman med syftet att maximera röstinflytandet på stämman.
Annars hade bankens bolagsordning begränsat Ömsens rösträtt i ett läge när banken, enligt Ömsen och andra åländska aktörer, var på väg att tas över av intressenter i Svenskfinland med kopplingar till Aktia sparbank.
Aktierna lånades ut till dotterbolagen enbart över stämman. Dagen efter återställdes allt till det normala.

Köpte stor post
Veckan före köpte finlandssvenska aktörer tillsammans med åländska Wiklöf Holding en aktiepost värd 23 miljoner euro i Ålandsbanken.
Förvärvet delades upp på fyra för ändamålet bildade bolag. På så sätt maximerade sfären sitt röstinflytandet på stämman. Anders Wiklöf delade dock inte upp sitt eget aktieinnehav i banken, eller det innehav som Wiklöf Holding haft sedan tidigare.
Före förvärvet hade bankens styrelse föreslagit att rösträttsbegränsningen i bolagsordningen skulle slopas. Det hade – om förslaget hade gått igenom – betytt att bland andra Ömsen, som har nästan 20 procent av sitt kapital i Ålandsbanken, hade fått mera att säga till om än tidigare.
Efter stämman intervjuade Nya Åland Petri Mäntysaari, professor i handelsrätt vid Hanken i Vasa. Han sa bland annat att om Ömsen lånade ut sina aktier i Ålandsbanken till andra bolag enbart för att maximera rösträtten på bankens bolagsstämma så var det olagligt enligt aktiebolagslagen.
– Det får inte vara så lätt att kringgå bestämmelserna i bolagsordningen, sa han bland annat.
Också Redarnas ömsesidiga, som ingår i Alandiabolagen, lånade ut sina aktier över stämman.


Inga kommentarer
Göran Lindholm, som vid sidan av vd-skapet i Ömsen är styrelseordförande i Ålandsbanken, vill inte kommentera uppgiften om anmälan till finansinspektionen.
– Jag har inga fler kommentarer än dem jag gett tidigare angående det här.
Nya Åland har också sökt Trygve Eriksson för en kommentar, men han var bortrest i går.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax