DELA

Ängsösundsfärjan står stilla av säkerhetsskäl

Skärgårdstrafiken har också problem i stormen. Ängösundslinjen i Vårdö står stilla.
Såhär skriver landskapsregeringens trafikavdelning:
”För närvarande är det trafikuppehåll på Ängösundslinjen. Trafikanternas säkerhet kan inte garanteras på grund av den hårda vinden och de kraftiga strömmarna i sundet.”

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax