DELA

Ängsbacken vill ha tillbaka sin gympasal

Utan gymnastiksal går det inte att övervaka barnens motoriska utveckling. Och var ska man ha julfester och föräldramöten?
Ängsbackens tålamod börjar sina.
Ängsbackens daghem i Mariehamn Backeberg, som tar hand om 78 barn, vill ha sin gymnastiksal tillbaka. Det är budskapet i daghemmets personal uttrycker i en insändare i dagens Nya Åland. Socialnämndens ordförande Barbro Sundback menar att det troligen inte kommer att ske det närmaste året.
Ängsbackens gymnastiksal har inrymt ett provisoriskt gruppfamiljedaghem med åtta platser under vårterminen 2012 och vårterminen 2013. I socialnämndens protokoll från den elfte juni ser det ut som att det blir en fortsättning.
– Gymnastiksalen är vårt enda stora utrymme. Det är där vi brukar ha julfester, föräldramöten och storsamling med alla avdelningar om man ska göra något kul tillsammans, säger Sophia Ölander vid Ängsbacken.
Dagispersonalen betonar att gymnastiken är viktigare än vad man tänker sig. Utomhus är det väldigt svårt att övervaka barnens motoriska utveckling.
– Om vi ska följa lagen måste vi kunna övervaka barnens motoriska utveckling. Vi har varit tålmodiga i två år nu. Det är för barnens skull vi säger ifrån, säger Lilian Enros vid Ängsbacken.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson