DELA

Ängösundsfärjan och Simskälafärjan drivs av samma bolag

Privatiseringen av Simskälafärjan har kommit i hamn.
Den 1 september tar det privata bolaget Ålands linfärjetrafik ab över driften. De anställda följer med till den nya arbetsgivaren om de vill bli delägare i bolaget.
Landskapsregeringen har antagit anbudet från det under bildning varande bolaget Ålands linfärjetrafik ab för driften av Simskälafärjan som går mellan Sandö och Simskäla i Vårdö.

Billigare för landskapet
Anbudet var det enda hela anbudet som lämnades in och trafikingenjör Björn Ekblom vid landskapsregeringens trafikavdelning säger att det blir förmånligare för landskapet att linjen drivs av bolaget. En årslön sparar man in.
– Utgående från statistik har vi satt ett tak på hur mycket bränslet får kosta. Om det sedan blir billigare får entreprenören vinsten, om det blir dyrare får entreprenören ta den kostnaden, säger Ekblom.
Inför privatiseringen har man bytt motorer och aggregat för färjan och därför har man inte statistik för hur mycket bränsle det går åt med de nya motorerna, men under en försöksperiod på ett halvt år ska man ta fram ett underlag för bränsleförbrukningen.
Det här är andra färjan i landskapets ägo som drivs med bemanning från ett privat bolag. Ängösundsfärjan sköts på samma sätt. De andra färjorna i skärgårdstrafiken som sköts av privata bolag har även eget tonnage, det vill säga egna färjor.
Men det här är första gången landskapsregeringen ändrar form från landskapsdriven till privatdriven linje.
– De andra privata linjerna har aldrig varit i landskapets regi.

Erbjuds delägarskap
På Simskälalinjen finns fyra anställda varav tre är ordinarie anställda. De tre ordinarie följer med till den nya arbetsgivaren.
– De får avtalsenlig lön till den 28 februari 2012 då kollektivavtalet går ut. Efter det är det förhandlingar med den nya arbetsgivaren, säger Ekblom.
Peter Trondh, en av delägarna i Ängösundsfärjan Ab som gav det vinnande budet, säger att inga papper är undertecknade än.
För personalen på Simskälafärjan innebär bytet av arbetsgivare att man erbjuds delägarskap i det nya bolaget Ålands linfärjetrafik Ab.

Andra intresserade
Om personalen inte vill komma med som delägare får det nya bolaget söka andra intresserade. De har redan kontaktats av en person som är villig att gå med i bolaget.
– Men först talar vi med dem som redan är där. Vi ska ha ett möte längre fram.
Ägarkonstellationen inom Ålands linfärjetrafik Ab blir klar först när trafiken inleds.
Peter Trondh har drivit Ängösundsfärjan Ab tillsammans med Roland Grunér sedan 1994.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax