DELA

Ändrat område med dykrestriktioner

Restriktionerna för dykning vid området kring det uppmärksammade ”champagnevraket” ändrades av landskapsregeringen i går så att det skyddade området avgränsades.
Syftet är att skydda fyndplatsen med och kring vraket i södra skärgårdens vattenområde eftersom en vetenskaplig dokumentation av vraket utförs.
Restriktionen innebär att alla dykningstillstånd inom området är upphävda. Beslutet gäller till den 31 december 2010. (tl)