DELA

Ändrade utsikter för Ålandsbanken

Ratinginstitutet Standard & Poor´s ändrar inte ratingen för Ålandsbanken, men däremot bankens framtidsutsikter från stabila till negativa.
Det sägs i ett börsmeddelande från ÅAB, som sändes ut på tisdagseftermiddagen.
”Ratinginstitutet Standard & Poor´s har idag publicerat en analys avseende ökade ekonomiska risker i Finland till följd av den långvariga europeiska lågkonjunkturen, som påverkar den viktiga finska exportindustrin negativt.
Därmed anser Standard & Poor´s´ att bl.a. risknivån i det finska banksystemet har ökat måttligt.
Standard & Poor´s bekräftar Ålandsbanken Abps rating (BBB/A-3) som sålunda är oförändrad. Till följd av bl.a. de försämrade framtidsutsikterna för den finska exportindustrin ändrar dock Standard & Poor´s bankens framtidsutsikter från stabila till negativa.
Banken har ingen direkt exponering mot den finska exportindustrin” sägs i börsmeddelandet.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!