DELA

Ändrad avbytarservice godkändes

LAGTINGET Rätten till avbytare minskas. Lagtinget godkände i dag utan omröstning förslaget om ändring av rätten till avbytare.
Det blev ingen omröstning när lagtinget godkände förslaget till ändring av rätten till avbytare. Förslaget innebär att lantbrukares rätt till avbytare begränsas till 10, 15 eller 30 dagar beroende på hur många djur som finns på gården. Även sättet att räkna djurenheter på en gård ändras.
Dessutom godkände lagtinget att landskapsregeringen ska utreda vilka former avbytarservicen kan ha i framtiden och vilka konsekvenser det kan få.
Anders Englund (C) som hade reserverat sig i finansutskottet valde att inte ta saken till omröstning. (ns)