DELA

Andra fallet i Bomarsund

Familjens Wiksten är inte den enda som har kämpat för att få behålla släktens arrendetomt på fästningsområdet i Bomarsund.
Pia Strömberg kämpar fortfarande för att inte tvingas flytta sitt gamla torp.
I fjol berättade Nya Åland om Pia Strömberg, som efter beslut av landskapsregeringen tillsammans med sina kusiner måste flytta modern Margareta Strömbergs barndomshem som byggdes på 1800-talet på hörnet till en riven magasinsbyggnad från ryska tiden, och hennes kamp för att få överta arrendet och rädda huset.
Orsaken är att landskapet 1924 övertog nyttjanderätten till stora arealer i Bomarsund och Prästö av staten och 1936 också äganderätten. Margareta Strömberg fick arrendera torpet under sin livstid. Hon avled i början av 2000-talet.
I fjol lämnade Pia Strömberg in besvär över landskapsregeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolens beslut har ännu inte getts. (ao)